Week van de mondhygiënist

See English below

De week van de mondhygiënist is een awareness week die rondom World Oral Health Day is gecreeerd en wij al sinds 2012 jaarlijks uitvoeren.

Tijdens deze week staan de deuren van de praktijk open voor een gratis tandvleesscreening (DPSI) evenals voorlichting en advies hieromtrend. Hiernaast worden ook  de  bloeddrukmeting, bloedsuikerspiegelmeting en BMI uitgevoerd.

Deze week vindt plaats van maandag 18 t/m vrijdag 22 maart 2019


The week of the dental hygienist is an awareness week that has been created around World Oral Health Day and we have been performing annually since 2012.

During this week the doors of the practice are open for free dental screening (DPSI) as well as information and advice on this trend. In addition, the blood pressure measurement, blood sugar level measurement and BMI are also performed.

This week will take place from Monday 18 to Friday 22 March 2019

Social media: 
https://www.facebook.com/597dh/